Tím MŠ

Pedagogický zbor :

Bc.   Miriam Kantorová - Riaditeľka MŠ

       Kamila Boldižárová - Zástupkyňa RŠ

Mgr. Zuzana Galajdová
        Mária  Stolárová
Bc.  Zuzana Guľová
       Jarmila Grantnerová
       Ivana Olajošová
       Martina Tóthová
        

Nepedagogický zbor: 

Bendíková Mária - hospodárka

- prítomná v MŠ: párny týž.: v pon.+str+piat. od 6,30 - 14,30

                         nepárny týž.: v utor.+štvrt. od 6,30 - 14,30

Mgr. Slavka Turčanová - vedúca škol. jedálne

- prítomná v MŠ: párny týž.: v pon.+str+piat. od 6,30 - 14,30

                         nepárny týž.: v utor.+štvrt. od 6,30 - 14,30         

Goduš Jaroslav - kuchár

Koverová Monika - pomocná sila

 

Kajatyová Mária upratovačka

Miková Margita - upratovačka