Tím MŠ

Pedagogický zbor :

Bc. Miriam Kantorová -  učiteľka III.tr. Riaditeľka MŠ

Iveta Kajatyová - učiteľka III.tr. 

Kamila Boldižárová -učiteľka IV.tr.
 

Mgr. Zuzana Galajdová - učiteľka IV.tr.

Jarmila Grantnerová -učiteľka I.tr.
 

Jaroslava Andelová - učiteľka I.tr.

Zuzana Guľová - učiteľka II.tr.

Dana Beľušová - učiteľka II.tr

.

 

Nepedagogický zbor: 

Bendíková Mária - hospodárka

- prítomná v MŠ: párny týž.: v pon.+str+piat. od 6,30 - 14,30

                         nepárny týž.: v utor.+štvrt. od 6,30 - 14,30

Hudžíková Oľga - vedúca škol. jedálne

- prítomná v MŠ: párny týž.: v pon.+str+piat. od 6,30 - 14,30

                         nepárny týž.: v utor.+štvrt. od 6,30 - 14,30         

Hudáková Kristína - kuchárka

Mušinská Ingrid - pomocná sila v kuchyni

Kučinaiová Helena - upratovačka

Miková Margita - upratovačka