Poplatky ZRMŠ

 

Dňa 10.9.2015 rodičia na rodičovskom združení odsúhlasili zvýšenie ZRMŠ z €30,- na €40,- polročne! 

Dobrovoľný príspevok ZRMŠ na 1 dieťa predstavuje €8,-/mes. = €40,- polročne (za 5mes.)
 

Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662

VS: 42104190 (IČO ZRMŠ)

Správa pre príjimateľa: ZRMS + meno a priezvisko žiaka + trieda

  

 

VYÚČTOVANIE hospodárenia s financiami ZRMŠ 

             za I.polrok šk.roka 2015/2016     

                    Financie_2015.pdf

 

účtovníčka pokladne nedisponuje s hotovosťou, ani s BÚ len eviduje účtovanie pokladne a BÚ

- predseda združenia rodičov má dispozičné právo k BÚ + platobnú kartu, hotovosť a je zodpovedný za hospodárenie s financiami ZRMŠ  

- ak má niekto záujem vidieť podrobný rozpis vyúčtovania pokladne, prosíme kontaktujte účtovníčku na mail.adrese: zrms@gmail.com