Oznamy

Mobilné planetárium

20.04.2017 12:25
Dnes sa deti z našej materskej školy aspoň na chvíľu stali súčasťou vesmíru. Spoznali cez rozprávkový príbeh jednotlivé znamania zverokruhu, dozvedeli sa, prečo je Slnko potrebné pre život, akú úlohu má na oblohe Mesiac. Zároveň sa oboznámili so zoskupením planét a upevnili poznatky o našej planéte...

Vrchnakománia

23.03.2017 12:07
statut-_-vrchnakomania-x.pdf (199227) vrchnakomania-banner-nadacia.jpg (214171) Prosíme rodičov, aby sa zapojili do tejto výzvy a nosili vrchnáky do mš  

2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

17.02.2017 10:02
Vážení rodičia Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste našej materskej škole aj v tomto roku poukázali na účet ZRŠ príspevok vo výške 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Všetky finančné prostriedky budú využité na modernizáciu pomôcok a zariadenia v nešej materskej škole Vopred Vám...

Dobrovoľný príspevok ZRMŠ

24.01.2017 10:14
Dobrovoľný príspevok ZRMŠ na 1 dieťa predstavuje €8,-/mes. = €40,- polročne (za 5mes.)   Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 ,VS: 42104190 (IČO ZRMŠ) Správa pre príjimateľa: ZRMS + meno a priezvisko žiaka + trieda

Faktúry a objednávky v ŠJ

19.01.2017 10:55
Všetky faktúry a objednávky týkajúce sa prevádzky ŠJ pri MŠ Hečkova 13 sú evidované na stránke: www. e-skoly.sk Zároveň sa na tejto stránke nachádza jedálny lístok našej prevádzky.  

Vstavaná skriňa v I.triede_zhotovenie

04.04.2016 16:00
Z finančných prostriedkov ZRMŠ sa v období počas zastupovania p. Kantorovej zabezpečilo v I. triede zhotovenie vstavanej skrine na mieru - na lehátka.DSC00689.JPG

Voľby do Rady školy_zástupcovia rodičov

16.03.2016 16:00
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle  vyhlášky  č. 291/2004 Z. z. dňa 14.3.2016 sa konali voľby do Rady školy – zástupcovia rodičov, z dôvodu ukončenia funkčného obdobia Rady školy.  V priestoroch...

Poďakovenie rodine Kurucovej

07.03.2016 16:00
Riaditeľstvo materskej školy spolu s rodičmi našich škôlkarov ďakuje rodine Kurucovej /Kristián I.trieda, Maroš IV.trieda/, ktorá uhradila z vlastných finančných prostriedkov  II. etapu výroby a montáže šatníkových skriniek pre naše deti.  Celková výška sponzorského daru za...

Poďakovanie rodine Kišelovej

04.03.2016 08:00
Riaditeľstvo MŠ vyslovuje poďakovanie rodičom Kišelovcom za ochotu vymaľovať steny chodby v priestoroch šatne.  V pondelok 7.3.2016 boli šatníkové skrinky na tejto chodbe zmontované. Bc Miriam Kantorová    Maľovanie steny.jpeg   maľba chodby.jpg  

Adaptačný program - Smelé detičky

20.01.2016 08:00
Naša MŠ ponúka projekt "Smelé detičky", ktorého cieľom bude postupná adaptácia novoprijatých detí na predškolské zariadenie v prítomnosti rodiča, ktorá trvá približne 4-6 týždňov. Viac sa dozviete nižšie v "adaptačnom programe", ktorý nájdete v v rubrike "O škôlke - dokumenty" Bc. Miriam...