Oznamy

Popoludnie so starými rodičmi

20.10.2017 12:27
  Materská škola pozýva starých rodičov dňa 25.10.2017 v čase od 15,00 hod.- 16,30 hod. na popoludnie s vnúčatami pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Deti v III. a IV . triede si pripravili krátky program pre starkých. Deti v I. a II. triede sa tešia na spoločné hry so starkými. / Z...

Narodeniny bez sladkostí.

16.10.2017 11:07
Deti v triede slimáčikov / I.tr./ dnes gratulovali svojej kamarátke Sonjičke k narodeninám. Tá pre ne spoločne s mamkou pripravila zdravé pohostenie z ovocia.  Foto viď. vo fotogalérii

ZBER PAPIERA od 16.10.- 20.10.2017 POZOR ZMENA!!!!!

12.10.2017 11:23
Od 16.10.2017 do 20.10.2017 bude v areáli materskej školy pristavený objemový kontajner na papier. Prosíme rodičov, aby sa zapojili do zberu a priniesli starý papier. PREDĹŽILI SME TERMÍN ZBERU DO 27.10.2017 Ďakujeme

HALLOWEEN s Ujom Ľubom POZOR !

11.10.2017 10:36
  Dňa 24.10.2017 o 15,30 sa  v telocvični pri Pošte  uskutoční popoludnie so strašidielkami. O straši program sa postará Ujo Ľubo. Všetci ste vítaní :) POZOR!!!   Je potrebné vyzdvihnúť si Vaše deti v materskej škole o 15,00 hod. Po 15,00 hod. sa materská škola uzamkne a...

Výstava Legokociek

11.10.2017 10:34
Dňa  19.10.2017 sa deti zo IV. triedy zúčastnia výstavy legokociek. Vstupné: 2,-€ hradené z prostriedkov ZRŠ POZOR !!! : Dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov, si donesie dva lístky na MHD

Poďakovanie DCKK.sk a zamestnancom Hypertesco Košice

06.10.2017 12:29
Ďakujeme dobrovoľníkom z T- Systems Košice, ktorých nám zabezpečilo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, ako aj zamestnancom Hypertesca v Košiciach za pomoc pri obnove náteru oplotenia materskej školy Foto viď. vo fotogalérii

POĎAKOVANIE MAMIČKÁM a pani učiteľke

06.10.2017 09:18
     Ďakujem všetkým mamičkám a pani učiteľke, ktoré boli také láskave a napiekli pre brigádnikov sladké občerstvenie. Menovite ďakujem : 1. p. Hríbová / Tamarka a Marínka IV.a I. tr. / 2. p. Kováčová / Tobias IV.tr. / 3. p. Matiová / Dominika II.tr. / 4. p. Krajňáková / Natálka...

STOP sladkostiam ! Deň ovocia

27.09.2017 09:52
Naša materská škola sa rozhodla vyhlásiť boj proti sladkým maškrtám. Na ZRŠ sa rodičia dohodli, že miesto sladkostí v deň menín a narodenín sa deti vzájomne obdarujú sladkým ovocím. Chceme tak nie len predchádzať civilizačným chorobám ako je cukrovka, či obezita, ktoré sa žiaľ týkajú už aj...

Zdravé zúbky

26.09.2017 10:40
Dňa 25.09.2017 navštívila našu materskú školu pracovníčka z RÚVZ v Košiciach. Deti oboznámila s prevenciou pred zubným kazom a správnou technikou čistenia zubov. Mali možnosť samostatne vyskúšať si čistenie zúbkov na makete Foto viď. v galérii fotiek

Dopravná výchova v MŠ

22.09.2017 11:55
Dňa 21.09.2017 našu materskú školu navštívila príslušníčka PZ, aby deti oboznámila hravou formou s pravidlami v cestnej doprave. Deti spoznávali základné dopravné značky, získali informácie ako sa pohybovať po ceste a po chodníku. Mali možnosť zistiť, ako sa správa človek pod vplyvom omamných a...

Dobrovoľný príspevok ZRMŠ

24.01.2017 10:14
Dobrovoľný príspevok ZRMŠ na 1 dieťa predstavuje €8,-/mes. = €40,- polročne (za 5mes.)   Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 ,VS: 42104190 (IČO ZRMŠ) Správa pre príjimateľa: ZRMS + meno a priezvisko žiaka + trieda

Faktúry a objednávky v ŠJ

19.01.2017 10:55
Všetky faktúry a objednávky týkajúce sa prevádzky ŠJ pri MŠ Hečkova 13 sú evidované na stránke: www. e-skoly.sk Zároveň sa na tejto stránke nachádza jedálny lístok našej prevádzky.  

Voľby do Rady školy_zástupcovia rodičov

16.03.2016 16:00
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle  vyhlášky  č. 291/2004 Z. z. dňa 14.3.2016 sa konali voľby do Rady školy – zástupcovia rodičov, z dôvodu ukončenia funkčného obdobia Rady školy.  V priestoroch...

Adaptačný program - Smelé detičky

20.01.2016 08:00
Naša MŠ ponúka projekt "Smelé detičky", ktorého cieľom bude postupná adaptácia novoprijatých detí na predškolské zariadenie v prítomnosti rodiča, ktorá trvá približne 4-6 týždňov. Viac sa dozviete nižšie v "adaptačnom programe", ktorý nájdete v v rubrike "O škôlke - dokumenty" Bc. Miriam...