Jedáleň

Jedálny lístok  na aktuálny týždeń si môžete pozrieť tu:
  

www.eskoly.sk/heckova11/jedalen

  •  v prípade choroby, nie je potrebné dieťa odhlasovať ani v MŠ, ani v jedálni - stravu nahlasujú učiteľky každé ráno o 8.hod. podľa aktuálneho počtu detí 

Organizácia v jedálni:

-obed sa podáva v 3 etapách

  1. o 11.15 hod. I. trieda
  2. o 11.25 hod. II. trieda
  3. o 11.40-11.50 hod. III. a IV. trieda  

Personál jedálne:

Mgr. Slavka Turčanová  - vedúca škol. jedálne

pevná linka: 055/68 55 064
 
 

- prítomná v MŠ: párny týž.: v pon.+str+piat. od 6,30 - 14,30

                           nepárny týž.: v utor.+štvrt. od 6,30 - 14,30

GODUŠ Jaroslav - kuchár

KOVEROVÁ Monika - pomocná sila

 

 

Rámcová objednávka č.1/2019

Verejné Obstarávanie - Zemiaky, zelenina a ovocie - ŠJ/MŠ Hečkova 11,Košice

rámcová objednávka_000030.pdf (59518)

str1_000031.pdf (74170)
str2_000032.pdf (64544)

str3_000033.pdf (27872)