Športové popoludnie s rodinou

Dovidenia milá škôlka, nás už veľká škola čaká :) 21.06.2017

Športový deň, 14.06.2017

Návšteva v KOSIT-e , 14.06.2017

MDD vo Funn parku, 13.06.2017

Predplavecký výcvik od 29.05.2017 - 09.06.2017

Čítanie rozprávok 01.06.2017

Deň matiek v DSS v Barci

Automobilové veterány

Veselý chodník 05.05.2017

Deň otvorených dverí v MŠ 25.04.2017

Mobilné planetárium 20.04.2017

Veľkonočné dielne 11.04.2017

Deň narcisov 07.04.2017

Čapáš o čertoch 04.04.2017

Noc v materskej škole 17.03.2017

Hudobná škola 09.02.2017

Kavečany 26.01.2017

Sánkovačka v parku 10.01.2017

Vianočné mesto 22.12.2016