AJ zábavnou formou:

RNDr. Jana Drábiková

Tel.kontakt: 055/641 14 11

Mail: cvc.drabikova@gmail.com

 Umožnite Vašim deťom získať pozitívny vzťah k anglickému jazyku len za €4,- mesačne!

  • zábavnou formou
  • vyfarbovaním pracovných listov
  • recitovaním básní
  • spevom piesní
  • frázovaním scénok a hier

 AJ hrou_zoznam žiakov.xlsx

Číslo účtu, na ktorý môžete posielať poplatky za AJ: 0495614003/5600

Variabilný symbol: 80212

Správa pre príjmateľa: AJ MŠ Barca, meno a priezvisko dieťaťa

 

Na záver organizujeme otvorené hodiny pre rodičov spojené s odovzdávaním certifikátov a odmeňovaním najusilovnejších detičiek.