Sponzori MŠ

Sponzorom, ktorí by chceli našej MŠ v Košiciach - Barci finančne či materiálne pomôcť, veľmi pekne ďakujeme! 

Finančne nás môžete podporiť akoukoľvek sumou na náš účet ZRMŠ, prípadne hotovosťou do pokladne  - kontaktovať prosím, predsedu a účtovníčku pokladne ZRMŠ (ich kontakty sú uvedené v rubrike Tím rodičov alebo ZRMŠ ).

Mená sponzorov/firiem uvedieme na našej web stránke = dobrá reklama zviditeľniť svoje meno/firmu :-) samozrejme ak budete súhlasiť!

 

Číslo účtu ZRMŠ: 0579145662/0900

VS: 42104190 (IČO ZRMŠ)

Správa pre príjmateľa: sponzorský dar

 

NAŠI SPONZORI :

ĎAKUJEME:

 1. Rodine Puchallovej ďakujeme za vecné ceny pre naše detičky v súťaži o "Naj šarkana" (7.10.2015)
 2. Pani Ivane Gregovej ďakujeme za darovanie veľkého balenia lega pre deti MŠ. (9.10.2015)
 3. Rodine Hrabčákovej ďakujeme za hračky a papiere na kreslenie pre deti v MŠ. (14.10.2015)
 4. Rodine Dávidka Molnára z II.triedy ďakujeme za darovanie fototapety pre II.triedu. (14.12.2015)
 5. Rodičia a starí rodičia detí MŠ darovali vo vianočnej burze pre MŠ €203,- (18.12.2015)
 6. Rodine Kišelovej ďakujeme za vymaľovanie steny chodby v priestoroch šatne. (4.3.2016)
 7. Rodine Kurucovej (Kristián I.tr a Maroš IV.tr.) ďakujeme za uhradenie II. časti výroby a montáže šatníkových skriniek v celkovej hodnote €1.085,- (7.3.2016)
 8. Mgr. Igorovi Sidorovi ďakujeme za bezplatný plavecký výcvik našich škôlkarov v priestoroch Súkrom. športovej MŠ na Alejovej 2, v KE, ktorý sa uskutočnil každý pondelok a piatok v termíne 9.5.-27.6.16!  
 9. Rodine Kurucovej ďakujeme za bezplatné zabezpečenie hliny a nákladnej dopravy na úpravu terénu v MŠ
 10.  Firma KAMIDO s.r.o za nákup záhradného náradia, netkanej textílie a mulčovacej kôry
 11. Rodine Sojákovej-Ďurikovej ( Sonja Ďuríková I.tr.) za športové lopty pre deti v mš
 12. p.Ing,Mgr. Jane Sojákovej za sponzorské dary pre deti počas Šarkaniády. (Sonja Ďuríková I.tr.) - DVD nosiče,  sladkosti
 13. JUDr. Jurajovi Langerovi s manželkou za sponzorský príspevok vo výške 100€ na nákup didaktických pomôcok  
 14. Rodine Lebeňákovej / Matej Lebeňák IV.trieda/ za sponzorský príspevok vo výške 50€
 15. Rodine Kurucovej / Kriastián a Adelka Kurucovci Iv. a I. trieda / za dovoz a zabezpečenie hliny na úpravu exteriéru mš
 16. LYNX s.r.o. za darovanie dvoch kancelárskych stoličiek ( 08.10.2018)
 17. p. starostovi mestskej časti Barca Františkovi Krištofovi za sponzorský dar 100,-€ 
 18. Rodine Čižmárovej ďakujeme za peňažný dar 50,-€ ( Liliana Čižmárová, III,tr,)
 19. Rodine Iľašovej za nákup a dovoz rašeliny do vyvýšených záhonov ( Peter Iľaš, II.tr.)
 20. Rodine Bónovej za darovanie detskej drevenej kuchynky pre IV.triedu ( Matej Bóna IV.trieda)
 21. Rodine Štefánikovej za darovanie didaktických pomôcok na rozvoj koordinácie pohybov: 1. Riečne kamene - súprava 6ks cena  125,0e, Spoločná stavba veže- hra  86,50e, Pohybová hra- zvieracie chvostíky 29.95e, Balančná plošina  62,50 e