Sponzori MŠ

Sponzorom, ktorí by chceli našej MŠ v Košiciach - Barci finančne či materiálne pomôcť, veľmi pekne ďakujeme! 

Finančne nás môžete podporiť akoukoľvek sumou na náš účet ZRMŠ, prípadne hotovosťou do pokladne  - kontaktovať prosím, predsedu a účtovníčku pokladne ZRMŠ (ich kontakty sú uvedené v rubrike Tím rodičov alebo ZRMŠ ).

Mená sponzorov/firiem uvedieme na našej web stránke = dobrá reklama zviditeľniť svoje meno/firmu :-) samozrejme ak budete súhlasiť!

 

Číslo účtu ZRMŠ: 0579145662/0900

VS: 42104190 (IČO ZRMŠ)

Správa pre príjmateľa: sponzorský dar

 

NAŠI SPONZORI :

  1. Rodine Puchallovej ďakujeme za vecné ceny pre naše detičky v súťaži o "Naj šarkana" (7.10.2015)
  2. Pani Ivane Gregovej ďakujeme za darovanie veľkého balenia lega pre deti MŠ. (9.10.2015)
  3. Rodine Hrabčákovej ďakujeme za hračky a papiere na kreslenie pre deti v MŠ. (14.10.2015)
  4. Rodine Dávidka Molnára z II.triedy ďakujeme za darovanie fototapety pre II.triedu. (14.12.2015)
  5. Rodičia a starí rodičia detí MŠ darovali vo vianočnej burze pre MŠ €203,- (18.12.2015)
  6. Rodine Kišelovej ďakujeme za vymaľovanie steny chodby v priestoroch šatne. (4.3.2016)
  7. Rodine Kurucovej (Kristián I.tr a Maroš IV.tr.) ďakujeme za uhradenie II. časti výroby a montáže šatníkových skriniek v celkovej hodnote €1.085,- (7.3.2016)
  8. Mgr. Igorovi Sidorovi ďakujeme za bezplatný plavecký výcvik našich škôlkarov v priestoroch Súkrom. športovej MŠ na Alejovej 2, v KE, ktorý sa uskutočnil každý pondelok a piatok v termíne 9.5.-27.6.16!  
  9. Rodine Kurucovej ďakujeme za bezplatné zabezpečenie hliny a nákladnej dopravy na úpravu terénu v MŠ
  10.  Firma KAMIDO s.r.o za nákup záhradného náradia, netkanej textílie a mulčovacej kôry