Združenie rodičov MŠ

IČO ZRMŠ: 42104190  

Predseda RR:

Lucia Zacharová

Podpredseda:

Michaela Abelovská

Hospodárska správa - financie:

Lucia Zacharová

Členovia :

1tr. Martina Rendošová

2.tr. Viera Figniková

3. tr. Eva Kurimská

4.tr. Janka Zeleňáková

STANOVY ZDRUŽENIA RODIČOV.pdf (146,6 kB)