Združenie rodičov MŠ

IČO ZRMŠ: 42104190  

Predseda ZRMŠ: Ing. Milan Valent - za šk.rok 2016/2017 

Účtovníčka pokladne: Ing. Jana Ferenczová - za šk.rok 2016/2017

Zapisovateľka: JUDr. Ivana Puchallová, PhD.

Web správca: Bc. Miriam Kantorová

Triední zástupcovia = členovia Rady rodičov

Anna Kurucová - I. trieda

JUDr. Ivana Puchallová, PhD. - II.trieda

 Mgr. Lea Bodnárová - III.trieda

Mgr. Františka Kišeľová - IV. trieda

kontakty predsedu ZRMŠ a účtovníčky sú v rubrike "Tím rodičov"

STANOVY ZDRUŽENIA RODIČOV.pdf (146,6 kB)

Stretnutia Rady rodičov MŠ

3. stretnutie Rady rodičov

25.01.2016 15:30
Dňa 25.1.2016 sa uskutočnilo 3.stretnutie rady rodičov:predsedníctvo_25.1.2016.pdfZároveň bolo predsedníctvo oboznámené s hospodárením financií ZRMŠ za obdobie 1.9.-31.12.2015Financie_2015.pdf