ZMENA VÝŠKY POPLATKOV - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

09.01.2023 12:11

Od 1.1.2023 sú poplatky za stravu dieťaťa nasledovné:

Desiata          0,55 eur

Obed              1,30 eur 

Olovrant          0,45 eur

SPOLU:           2,30 eur  + Réžia 5 eur/mesiac.

 

Možnosť nastaviť trvalý príkaz na platbu 52 eur/mesiac.