Zelený certifikát

03.05.2023 13:21

Naša materská škola získala:

Zelený certifikát a logo ste získali za odovzdaný elektroodpad a/alebo použité batérie v roku 2022. Tento dokument je potvrdením, že Vaša spoločnosť/organizácia pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením odpadov.