Zápis do 1.ročníka ZŠ v Košiciach - Barci na šk.rok 2016/2017

01.04.2016 14:00

Zápis do 1.ročníka ZŠ v Košiciach - Barci na školský rok 2016/2017 sa uskutočnil v termínoch:

  • 1.4.2016 v piatok od 14-18.hod.  
  • 2.4.2016 v sobotu od 8-12.hod. 
Základná škola ponúka našim deťom výtvarný, hudobný, tanečný a športový krúžok a taktiež pripravuje od nového šk.roku 2016/2017 zriadiť Centrum voľného času na škole s rôznymi ďalšími aktivitami pre naše deti.