Zabezpečenie bezpečnosti detí v MŠ

19.10.2018 11:28

Na základe usmernenia vydaného zriaďovateľom Mesto Košice, budeme striktne postupovať podľa uvedeného

Zabezpečenie bezpečnosti detí v MŠ.pdf (215658)