Školský poriadok

17.09.2018 13:49

Vážení rodičia,

Prosím Vás, aby ste si vo vlastnom záujme dôkladne naštudovali Školský poriadok, nakoľko je to záväzný dokument  MŠ.

Je uložený v sekcii :  O škôlke - dokumenty - záväzné dokumenty

Ďakujem