Poplatok do fondu ZRMŠ

13.09.2023 13:18
Vážení rodičia,
včera sa uskutočnilo ZRMS, schválil sa príspevok vo výške 40€
Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662
VS: 42104190 (IČO ZRMŠ)
Do poznámky prosíme uviesť meno a triedu dieťaťa
Príspevok za I.polrok uhradiť do 20.9.2023