Platby z Vašich príspevkov

24.05.2023 13:00

Vážení rodičia,

do podkapitoly výdavky sme zverejnili ďalšie platby z Vašich príspevkov.