Depistážne pozorovanie predškolákov

23.03.2016 08:00

Dňa 23.3.2016 sa uskutočnilo v našej MŠ depistážne pozorovanie detí s pani psychologičkou Mgr. Andreou Volčkovou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Dňa 30.3.2016 pani psychologička v popoludňajších hodinách poskytne výsledky z pozorovania detí osobitne všetkým rodičom.