Združenie rodičov MŠ

IČO ZRMŠ: 42104190  

Predseda RR:

JUDr. Juraj Langer

Podpredseda:

MUDr. Zuzana Štefániková

Hospodárska správa - financie:

Lucia Minčáková

Web správca: Bc. Zuzana Guľová

STANOVY ZDRUŽENIA RODIČOV.pdf (146,6 kB)