Združenie rodičov MŠ

IČO ZRMŠ: 42104190  

Predseda RR:

Lucia Zacharová

Podpredseda:

MUDr. Zuzana Štefániková

Hospodárska správa - financie:

Lucia Zacharová

STANOVY ZDRUŽENIA RODIČOV.pdf (146,6 kB)