Združenie rodičov MŠ

IČO ZRMŠ: 42104190  

Predseda RR:

JUDr. Juraj Langer

Podpredseda:

MUDr. Zuzana Štefániková

Hospodárska správa - financie:

Lucia Minčáková

Členovia :

Mgr. Dorotka Eleková, 

RNDr. Kvetoslava Vrancová

Web správca: Bc. Miriam Kantorová

Triední zástupcovia = členovia Rady rodičov

 

kontakty predsedu ZRMŠ a účtovníčky sú v rubrike "Tím rodičov"

STANOVY ZDRUŽENIA RODIČOV.pdf (146,6 kB)