Tím rodičov

 

Predseda RR:

Lucia Zacharová

Podpredseda:

MUDr. Zuzana Štefániková

Hospodárska správa - financie:

Lucia Zacharová

Členovia :

Michaela Abelovská Hriňaková

Jana Zeleňáková

Eva Kurimská