Tím MŠ

Pedagogický zbor :

Bc.   Miriam Kantorová - Riaditeľka MŠ

        Kamila Boldižárová
Mgr. Zuzana Galajdová
        Mária  Stolárová
Bc.   Zuzana Guľová
        Jarmila Grantnerová
        Ivana Olajošová
        

Nepedagogický zbor: 

Bendíková Mária - hospodárka

- prítomná v MŠ: párny týž.: v pon.+str+piat. od 6,30 - 14,30

                         nepárny týž.: v utor.+štvrt. od 6,30 - 14,30

Mgr. Slavka Harmanová - vedúca škol. jedálne

- prítomná v MŠ: párny týž.: v pon.+str+piat. od 6,30 - 14,30

                         nepárny týž.: v utor.+štvrt. od 6,30 - 14,30         

Goduš Jaroslav - kuchár

Koverová Monika - pomocná sila

 

Kučinaiová Helena - upratovačka

Miková Margita - upratovačka