Bc. Kantorová Miriam

Zástupkyňa MŠ:

Telefón: +421 55 68 55 068

Email: zastupcamsbarca@gmail.com