Oznamy

POZOR ! Mimoriadne ZRŠ

16.03.2018 13:14
Vážení rodičia. Dňa 20.03.2018 o 15,30 sa uskutoční mimoriadne ZRŠ Program: 1. Projekt Zelená škola 2. Písomné podnety rodičov - chorobnosť detí.   Tvorivé dielne sa budú konať hneď po ZRŠ o 16,00 hod.

2 % z dane za rok 2017

07.03.2018 08:05
Vážení rodičia V mene materskej školy k Vám prichádzame s prosbou, darovať 2% z daní našej materskej škole. Tlačivo nájdete na stránke v časti DOKUMENTY. Ďakujeme

Veľkonočné tvorivé dielne POZOR ! zmena dátumu

06.03.2018 12:50
Vážení rodičia Materská škola pripravuje pre Vás ďalšie tvorivé popoludnie v spoločnosti Vašich detí. Všetko dôležité sa dozviete v prílohe. Budú sa konať : 20.03.2018 Tešíme sa na Vás :) Veľkonočné tvorivé dielne.docx (499599)

Kontakt s cudzími ľuďmi

30.01.2018 10:54
Dňa 30.01.2018 navštívila našu materskú školu príslušníčka PZ, aby deťom hravou formou vysvetlila dôsledky kontaktu s cudzou osobou. Deti získali nové poznatky.

POĎAKOVANIE p . JUDr.Langerovi s manželkou

12.01.2018 10:29
Riaditeľstvo MŠ touto cestou ĎAKUJE p. JUDr. Langerovi s manželkou za vyjadrenie spokojnosti s prácou vedenia a pedagogického kolektívu materskej školy a za sponzorský príspevok vo výške 100,- €, ktoré budú použité na nákup didaktických pomôcok.    

Dobrovoľný príspevok ZRMŠ

24.01.2017 10:14
Dobrovoľný príspevok ZRMŠ na 1 dieťa predstavuje €8,-/mes. = €40,- polročne (za 5mes.)   Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 ,VS: 42104190 (IČO ZRMŠ) Správa pre príjimateľa: ZRMS + meno a priezvisko žiaka + trieda

Faktúry a objednávky v ŠJ

19.01.2017 10:55
Všetky faktúry a objednávky týkajúce sa prevádzky ŠJ pri MŠ Hečkova 13 sú evidované na stránke: www. e-skoly.sk Zároveň sa na tejto stránke nachádza jedálny lístok našej prevádzky.  

Voľby do Rady školy_zástupcovia rodičov

16.03.2016 16:00
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle  vyhlášky  č. 291/2004 Z. z. dňa 14.3.2016 sa konali voľby do Rady školy – zástupcovia rodičov, z dôvodu ukončenia funkčného obdobia Rady školy.  V priestoroch...

Adaptačný program - Smelé detičky

20.01.2016 08:00
Naša MŠ ponúka projekt "Smelé detičky", ktorého cieľom bude postupná adaptácia novoprijatých detí na predškolské zariadenie v prítomnosti rodiča, ktorá trvá približne 4-6 týždňov. Viac sa dozviete nižšie v "adaptačnom programe", ktorý nájdete v v rubrike "O škôlke - dokumenty" Bc. Miriam...