Oznamy

Rada rodičov

14.11.2019 10:33
Dňa 20.11.2019 / streda / o 16,00 hod. sa uskutoční stretnutie členov rady rodičov. Poprosím rodičov , ktorí majú akékoľvek požiadavky, aby tieto delegovali na členov a tie budú prerokované na zasadnutí Pripomínam členov Rady rodičov: Predseda RR: JUDr. Juraj Langer Podpredseda: MUDr....

Mikuláš

14.11.2019 10:31
Dňa 05.12.2019 o 16,00 hod. sa bude konať Mikulášske popoludnie s Usmievankou a Mikulášov v kultúrnom dome v Barci Poprosíme rodičov, aby si deti vyzdvihli osobne o 15,30 a prišli spolu s nimi  do kultúrneho domu

Vianočné fotenie

14.11.2019 10:21
Vážení rodičia Materská škola dostala ponuku na vianočné fotenie. Tento rok bude len vianočné fotenie a na konci školského roka len jedna spoločná fotka. Zvážte záujem o toto fotenie a nahláste záväzne učiteľke v kmeňovej triede Sada je v cene 9€ Náhľad visí na nástenke v MŠ

Info o poplatku do ZRMŠ

01.10.2019 13:48
Vážení rodičia, Vzhľadom k tomu, že MMK  v tomto školskom roku pristúpil k dotácii na hygienické potreby, znížil sa dobrovoľný príspevok na 40,-€ za dieťa. Tí, ktorí ste už však uhradili pôvodnú sumu, teda 44,50€ v II.polroku si z tejto sumy, teda 4,50€ odpočítate a uhradite poplatok vo výške...

Voľby do Rady školy - výsledky

26.09.2019 14:03
Vážení rodičia Dňa 23.09.2019 sa konali doplňujúce voľby do Rady školy. Voľby sa uskutočnli v priestorch MŠ Hečkova 13 v čase od 15,00 do 16,45 Počet voličov: 57 Počet zúčastnených:40 Počet platných hlasovacích lístkov:39 Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1 Volebná komisia: p.Rendošová...

Dieťa v modernom svete

18.09.2019 13:02
Vážení rodičia Dávam Vám do pozornosti pripravovanú konferenciu určenú aj pre rodičov. Viac sa o tejto konferencii dočítate v priložených prílohách. Plagát-4-október-2019-konferencia (1).pdf (294266) Pozvánka-4-október-2019-konferencia.pdf (300872)  

Noví členovia Rady rodičov

24.05.2019 12:54
Dňa 23.05.2019 sa konalo ZRMŠ, na ktorom si prítomní rodičia volili nových členov Rady rodičov Noví členovia preberú funkcie od 01.09.2019 Predseda RR: JUDr. Juraj Langer Podpredseda: MUDr. Zuzana Štefániková Hospodárska správa - financie: Lucia Minčáková Členovia : Mgr. Dorotka...

Úhrada poplatku ZRMŠ

11.01.2019 08:09
Prosíme rodičov, aby do 30.10.2019 uhradili dobrovoľný príspevok do fondu ZRMŠ za I.polrok Suma: 40,-€ / dieťa Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 VS: 42104190   Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa , nie rodiča Ďakujeme

Ak neobmedzujete svoje deti, tak to nie je výchova!

14.11.2018 10:22
Vážení rodičia, Často sa stretávame s tvrdením, že dieťa má vychovávať materská škola, základná škola, atď.  Ale toto tvrdenie je mylné.  Dieťa vychováva predovšetkým rodina a teda rodičia. Veta, že Vaše dieťa sa doma takto nespráva, že doma také nie je, často len potláča negatívne...

Školský poriadok

17.09.2018 13:49
Vážení rodičia, Prosím Vás, aby ste si vo vlastnom záujme dôkladne naštudovali Školský poriadok, nakoľko je to záväzný dokument  MŠ. Je uložený v sekcii :  O škôlke - dokumenty - záväzné dokumenty Ďakujem

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

31.05.2018 10:39
Vážení rodičia Na základe zákona č.245/2008 Z.z Vydáva Riaditeľka materskej školy Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu

Dobrovoľný príspevok ZRMŠ

24.01.2017 10:14
Dobrovoľný príspevok ZRMŠ na 1 dieťa predstavuje €8,-/mes. = €40,- polročne (za 5mes.) + 4,50 € na hygienické potreby na I.polrok   Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 ,VS: 42104190 (IČO ZRMŠ) Správa pre príjimateľa: ZRMS + meno a priezvisko žiaka +...

Faktúry a objednávky v ŠJ

19.01.2017 10:55
Všetky faktúry a objednávky týkajúce sa prevádzky ŠJ pri MŠ Hečkova 13 sú evidované na stránke: www. e-skoly.sk Zároveň sa na tejto stránke nachádza jedálny lístok našej prevádzky.  

Voľby do Rady školy_zástupcovia rodičov

16.03.2016 16:00
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle  vyhlášky  č. 291/2004 Z. z. dňa 14.3.2016 sa konali voľby do Rady školy – zástupcovia rodičov, z dôvodu ukončenia funkčného obdobia Rady školy.  V priestoroch...

Adaptačný program - Smelé detičky

20.01.2016 08:00
Naša MŠ ponúka projekt "Smelé detičky", ktorého cieľom bude postupná adaptácia novoprijatých detí na predškolské zariadenie v prítomnosti rodiča, ktorá trvá približne 4-6 týždňov. Viac sa dozviete nižšie v "adaptačnom programe", ktorý nájdete v v rubrike "O škôlke - dokumenty" Bc. Miriam...