Oznamy

Gratulujeme našej úspešnej športovkyni

09.05.2018 15:24
    Dňa 5.5.2018 sa v Košiciach uskutočnili majstrovstvá VÚKABU (Východoslovenská únia karate a iných bojových umení) v karate detí a mládeže. Žiačka vašej materskej školy, Sárka Kolesárová sa v agility a v súbornom cvičení kata stala víťazkou v kategórii dievčatá 5 ročné a ako majsterka...

POĎAKOVANIE

09.05.2018 15:12
Riaditeľstvo materskej školy touto cestou vyjadruje poďakovanie rodičom, ktorí sa podieľali na priebehu a zabezpečení brigády: Za pomoc a spoluprácu pri výsadbe, výkopových prácach, maľovaní, kosení  atď. P. Fričovský P. Vinarčík P. Onda P. Langer P. Vranec, p. Vranecová P....

Dobrovoľný príspevok ZRMŠ

24.01.2017 10:14
Dobrovoľný príspevok ZRMŠ na 1 dieťa predstavuje €8,-/mes. = €40,- polročne (za 5mes.)   Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 ,VS: 42104190 (IČO ZRMŠ) Správa pre príjimateľa: ZRMS + meno a priezvisko žiaka + trieda

Faktúry a objednávky v ŠJ

19.01.2017 10:55
Všetky faktúry a objednávky týkajúce sa prevádzky ŠJ pri MŠ Hečkova 13 sú evidované na stránke: www. e-skoly.sk Zároveň sa na tejto stránke nachádza jedálny lístok našej prevádzky.  

Voľby do Rady školy_zástupcovia rodičov

16.03.2016 16:00
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle  vyhlášky  č. 291/2004 Z. z. dňa 14.3.2016 sa konali voľby do Rady školy – zástupcovia rodičov, z dôvodu ukončenia funkčného obdobia Rady školy.  V priestoroch...

Adaptačný program - Smelé detičky

20.01.2016 08:00
Naša MŠ ponúka projekt "Smelé detičky", ktorého cieľom bude postupná adaptácia novoprijatých detí na predškolské zariadenie v prítomnosti rodiča, ktorá trvá približne 4-6 týždňov. Viac sa dozviete nižšie v "adaptačnom programe", ktorý nájdete v v rubrike "O škôlke - dokumenty" Bc. Miriam...