Oznamy

Výlet, rozlúčka so škôlkou

25.05.2022 13:47
Vážení rodičia, 09.06.2022 sa uskutoční výlet do Skanzenu v obci Myšľa. Príchod detí ráno do MŠ: do 8,00 odchod z MŠ o 8,30 Preprava: autobus poplatky: 110,- € doprava / hradená z fondu ZRMŠ/ vstupné: 2,-€ / hradí každý rodič sám za dieťa, môžete odovzdať v kmeňovej triede dieťaťa / Prosíme deťom...

Zátvor MŠ

18.05.2022 15:24
Vážení rodičia, po konzultácii s RUVZ z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti detí v MŠ, bude zátvor v termíne od 19.05.2022 do 23.05.2022. MŠ bude opäť v prevádzke od 24.05.2022

Prehlásenie o bezpríznakovosti a ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa plniace PPV

11.05.2022 11:48
Vážení rodičia v sekcii o škôlke - dokumenty, je nahraté nové tlačivo Ospravedlnenie neprítomnosti Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích...

ZRMŠ pre IV triedu

27.04.2022 12:13
Vážení rodičia z dôvodu internej potreby sa uskutoční ZRMŠ , ale iba pre rodičov detí IV.triedy Dňa : 03.05.2022 v čase: od 15,30 hod Vaša prítomnosť je dôležitá

Oznam pre rodičov detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie / prípravka/

24.03.2022 08:03
Vážení rodičia k zápisu do ZŠ je potrebné doniesť potvrdenie z MŠ o plnení predprimárneho vzdelávania Vášho dieťaťa. Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť zákonných zástupcov dieťaťa na účely prijatia dieťaťa na základné vzdelávanie podľa § 60 ods. 1 školského zákona. Prosím Vás,aby ste si...

POZOR - úprava prevádzkovej doby

21.03.2022 11:32
Na základe žiadosti viacerých rodičov, sme pristúpili k zmene prevádzky materskej školy Materská škola bude v prevádzke od 6,30 hod do 16,30 hod od 28.03.2022

Úprava fotogalérie

09.03.2022 10:30
Milí rodičia, pridali sme do fotogalérie všetky najnovšie fotky z podujatí, ktoré sa v nešej MŠ konali

Zápis detí do MŠ na šk.rok 2022/2023

02.03.2022 09:25
Zápis detí do materskej školy Materská škola Hečkova 13, Košice – Barca 040 17    Termín:           02.05.2022   od 10.00 hod.   do 13.00 hod....

Nové opatrenia a prehlásenia od 28.02.2022

25.02.2022 18:04
Vážení rodičia, na stránku som nahrala nové platné potvrdenia od 28.02.2022, týkajúce sa vstupu do MŠ po chorobe dieťaťa, ako aj nový školský semafor. Prosím venujte týmto tlačivám pozornosť a v pondelok pri návrate detí Vás prosím, aby ste ich...

Prevencia ochrany zdravia pred PEDIKULÓZOU

10.02.2022 10:51
Usmernenie pre prípad šírenia vši detskej hlavovej (Pediculus capitis) v zariadeniach pre deti a mládež   DIAGNOSTIKA Dôležitá je dôkladná prehliadka vlasov, hlavne časť hlavy za ušnými lalokmi a v zátylku. Jediným spoľahlivým...

vyhlasenie-o-poukazani-dane za rok 2021 - 2%.pdf (130214)

09.02.2022 10:53
Vážení rodičia, obraciame sa na Vás s prosbou poukázania 2% z dane z príjmu za rok 2021 v prospech detí našej Materskej školy Tlačivo sa nachádza v sekcii - O škôlke - Dokumenty Ďakujeme

Školský poriadok

28.09.2021 10:52
Vážení rodičia v sekcii :  O škôlke - záväzné dokumenty je zverejnený prerokovaný a schválený Školský poriadok Žiadam Vás, aby ste sa s obsahom oboznamili. Ďakujem

Prevádzka MŠ od septembra

26.08.2021 10:48
Vážení rodičia Materská škola bude od 02.09.2021 v prevádzke v čase od 7,00 do 17,00 hod

Obedy zadarmo a daňový bonus na dieťa od 1.8.2021 PREDŠKOLÁCI

10.08.2021 13:38
  Vážení rodičia Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať. Celé...

Podpora ochrany detí pred násilím

06.04.2021 10:17
Dovoľujeme si sprostredkovať Vám  žiadosť ÚPSVaR Košice, koordinátorky ochrany detí pred násilím Brožúra-k-manuálu.pdf (430474) Linky-pomoci.pdf (435086) Manuál-pre-identifikáciu-syndrómu-CAN-pre-subjekty-participujúce-na-ODPN.pdf (1387358) Zastavme-násilie-aj-v-čase-izolácie.pdf...

Zmena výšky poplatku za MŠ od 01.04.2021

06.04.2021 08:42
Vážení rodičia, MZ Košice, uznesením č. 565 z 8. februára 2021, čl. I. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 103, upravuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia, ktorých je zriaďovateľom je mesto Košice, takto : - za pobyt dieťaťa v MŠ uhradí zákonný...

Výsledky volieb

17.09.2020 16:05
Kandidáti do Rady rodičov: Hríbová Mária - 13 hlasov Korečko Július - 13 hlasov Ing. Krištof Peter - 10 hlasov --------------------------------------- p. Hríbová Mária sa vzdala predsedníctva v prospech p. Júliusa Korečku     Kandidáti do Rady školy: RnDr. Vranec Peter - 11...

POPLATOK DO FONDU ZRMŠ

14.09.2020 12:56
Vážení rodičia Aj v tomto školskom roku ponechávame poplatok do fondu ZRMŠ vo výške 40,- € na polrok za 1 dieťa Z polatku sú hradené všeky podujatia a doprava, ako aj balíčky pre deti na Mikuláša, MDD. Poplatok prosíme uhradiť do konca septembra na účet ZRMŠ. Číslo účtu je na stránke...

ZMENY V PREVÁDZKOVOM PORIADKU V ČASE KRÍZOVEJ SITUÁCIE KORONA VÍRUSU

26.05.2020 07:57
1. PREVÁDZKOVÁ DOBA V MŠ     Prevádzka Materskej školy Hečkova 13, bude zabezpečená v čase od 7,00hod. do 17,00 hod. 2. VSTUP DO PRIESTOROV MATERSKEJ ŠKOLY     Dieťa do materskej školy privádza len osoba žijúca v jednej domácnosti s dieťaťom!     ...

Noví členovia Rady rodičov

24.05.2019 12:54
Dňa 23.05.2019 sa konalo ZRMŠ, na ktorom si prítomní rodičia volili nových členov Rady rodičov Noví členovia preberú funkcie od 01.09.2019 Predseda RR: JUDr. Juraj Langer Podpredseda: MUDr. Zuzana Štefániková Hospodárska správa - financie: Lucia Minčáková Členovia : Mgr. Dorotka...
1 | 2 >>