Oznamy

ŠKOLSKÝ PORIADOK

04.10.2022 07:29
Prosíme rodičov, aby si prečítali ŠKOLSKÝ PORIADOK, ktorý je zverejnený na webe mš v sekcii "O škôlke - Dokumenty - Záväzné dokumenty MŠ". 

HALLOWEEN

04.10.2022 07:19
Rodičia a deti, na HALLOWEEN-sku PÁRTY si nezabudnite zobrať masky. Budeme rady, ak sa zapojíte do súťaže o najkrajšie vyrezanú tekvicu, ktorú donesiete so sebou. 

PLAVECKÝ VÝCVIK

04.10.2022 07:10
V termíne 17.04.2023 - 28.04.2023 v čase 9.00 hod. do  9.40 hod.  sa uskutoční kurz plaveckého výcviku pre predškolákov. Záujem prosíme nahlásiť triednej učiteľke. V prípade nízkeho záujmu budeme deti dopĺňať z triedy č. III. Cena kurzu: 39 eur bez dopravy/ 69 eur s dopravou 1...

Mesiac úcty k starkým

03.10.2022 15:53
  Vážení rodičia 13.10.2022 o 15,00 hod sa uskutoční v našej materskej škole popoludnie so starkými.  Deti si pripravujú pre svoje babičky a deduškov pekné pásmo Už sa tešia, ako strávia spoločné popoludnie.  

Pripravované akcie

26.09.2022 13:16
Milí rodičia,  už vieme, čo si pre Vás s deťmi chystáme, tak aby ste si vedeli Vaše pracovné aktivity čo najlepšie zmanažovať, predkladáme termíny:   19.10.2022 o 15,00 sa uskutoční v kultúrnom dome Halloweenska zábava /kostýmy, súťaž o naj straši tekvicu/ 07.12.2022 o 15,00 príde...

Vianočné fotenie

22.09.2022 10:21
Vážení rodičia, dávam Vám do pozornosti Vianočné fotenie, ktoré sa uskutoční 24.11.2022. Prípadný záujem prosí nahlásiť triednej učiteľke Fotiť bude spoločnosť NOSTALGIA

VÝLET ZOO POZOR ZMENA TERMÍNU

16.09.2022 12:20
Výlet  sa uskutoční 23.09./ PIATOK/  do ZOO. Prosíme rodičov, aby deťom zabezpečili ruksak s pršiplášťom, pitím a nejakou malou dobrôtkou. 

ZBER PAPIERA

16.09.2022 12:16
Od 10.10. do 14.10. 2022 bude prebiehať zber papiera. Prosíme o spoluprácu.   

ZRMŠ

06.09.2022 08:09
Dňa 13.9.2022 o 16:00 hod. sa uskutoční celoškolské ZRMŠ v priestoroch materskej školy. Účasť povinná!

ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM v školskom roku 2022/2023

01.09.2022 17:44
ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM v školskom roku 2022/2023  Cieľom dokumentu „Zelená otvoreným školám“ je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie. Dokument vychádza z platných zákonov,...

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

01.09.2022 17:40
Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a...

Prehlásenie o bezpríznakovosti a ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa plniace PPV

01.09.2022 17:33
Vážení rodičia Ospravedlnenie neprítomnosti Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť  dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako...

Zátvor materskej školy v čase letných prázdnin

13.06.2022 10:54
Materská škola bude zatvorená v čase od 01.08.2022 do 29.08.2022 záujem o materskú školu v čase prázdnin od 01.07.2022 do 30.07.2022 prosím nahlásiť v kmeňovej triede dieťaťa

POZOR - úprava prevádzkovej doby

21.03.2022 11:32
Na základe žiadosti viacerých rodičov, sme pristúpili k zmene prevádzky materskej školy Materská škola bude v prevádzke od 6,30 hod do 16,30 hod od 28.03.2022

Prevencia ochrany zdravia pred PEDIKULÓZOU

10.02.2022 10:51
Usmernenie pre prípad šírenia vši detskej hlavovej (Pediculus capitis) v zariadeniach pre deti a mládež   DIAGNOSTIKA Dôležitá je dôkladná prehliadka vlasov, hlavne časť hlavy za ušnými lalokmi a v zátylku. Jediným spoľahlivým...

Školský poriadok

28.09.2021 10:52
Vážení rodičia v sekcii :  O škôlke - záväzné dokumenty je zverejnený prerokovaný a schválený Školský poriadok Žiadam Vás, aby ste sa s obsahom oboznamili. Ďakujem

Podpora ochrany detí pred násilím

06.04.2021 10:17
Dovoľujeme si sprostredkovať Vám  žiadosť ÚPSVaR Košice, koordinátorky ochrany detí pred násilím Brožúra-k-manuálu.pdf (430474) Linky-pomoci.pdf (435086) Manuál-pre-identifikáciu-syndrómu-CAN-pre-subjekty-participujúce-na-ODPN.pdf (1387358) Zastavme-násilie-aj-v-čase-izolácie.pdf...

Zmena výšky poplatku za MŠ od 01.04.2021

06.04.2021 08:42
Vážení rodičia, MZ Košice, uznesením č. 565 z 8. februára 2021, čl. I. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 103, upravuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia, ktorých je zriaďovateľom je mesto Košice, takto : - za pobyt dieťaťa v MŠ uhradí zákonný...

POPLATOK DO FONDU ZRMŠ

14.09.2020 12:56
Vážení rodičia Aj v tomto školskom roku ponechávame poplatok do fondu ZRMŠ vo výške 40,- € na polrok za 1 dieťa Z polatku sú hradené všeky podujatia a doprava, ako aj balíčky pre deti na Mikuláša, MDD. Poplatok prosíme uhradiť do konca septembra na účet ZRMŠ. Číslo účtu je na stránke...

Úhrada poplatku ZRMŠ

11.01.2019 08:09
Prosíme rodičov, aby do 30.10.2019 uhradili dobrovoľný príspevok do fondu ZRMŠ za I.polrok Suma: 40,-€ / dieťa Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 VS: 42104190   Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa , nie rodiča Ďakujeme
1 | 2 >>