Oznamy

Batôžkový projekt - poďakovanie

20.11.2020 12:58
Ďakujeme rodičom, ktorí sa zapojili do projektu a venovali deťom  z 3 krajín rôzne predmety osobnej spotreby  

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? výzva na zapojenie sa do zbierky

19.11.2020 11:15
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?   V minulom roku sa nám spoločne s Vami, milí rodičia podarilo vyčariť úsmev mnohým osamelým starkým. A tak, sme sa aj tento rok rozhodli zapojiť sa do výzvy plnej lásky, pozornosti - do výzvy, ktorá sa šíri po celom Slovensku s názvom...

VIANOČNÉ FOTENIE

11.11.2020 11:18
Dňa 23.11.2020 sa uskutoční vianočné fotenie detí.  Rozpis  foto sady + cena, máte sprístupnený v priestoroch šatne V prípade záujmu, žiadam nahlásiť v triede dieťaťa do 18.11.2020

školský poriadok

11.11.2020 10:55
Vážení rodičia Prosím Vás ,aby ste sa oboznámili s obsahom školského poriadku pre šk.rok 2020/2021, ktorý je zverejnený na web.stránke v sekcii záväzné dokumenty.  

Činnosť Rady rodičov

11.11.2020 06:59
Vážení rodičia, vzhľadom na prebiehajúcu mimoriadnú pandemickú situáciu, Vás prosím, aby ste po príchode do MŠ svojim podpisom vyjadrili  súhlas/nesúhlas s predĺžením činnosti Rady rodičov v pôvodnom zložení, nakoľko nie je možné zvolať rodičovské združenie / zákaz zhromažďovania / a voliť...

Vyhlásenie zákonného zástupcu NOVELIZOVANIE

30.10.2020 09:41
Prosím rodičov, aby od pondelka po príchode dieťaťa do MŠ predložili toto tlačivo.  O prevádzke MŠ Vás budem informovať v nedeľu vo večerných hodinách . / všetko závisí od výsledkov testov zamestnancov MŠ / Zároveň Vás prosím, aby ste v prípade, že bude nariadená kontrola Certifikátov o...

germicídne žiariče

30.10.2020 09:16
Vážení rodičia, na základe oslovenia rodičmi, som vytvorila ANKETU  na tejto stránke, kde Vám dávam priestor k vyjadreniu  Vášho názoru ku zakúpeniu germicídnych žiaričov do našej materskej školy. Anketa je umiestnená v dolnej časti tejto strany Viac informácií o žiaričoch a ich význame...

Rodičia, deti a panie učiteľky našej škôlky

29.10.2020 11:13
Rodičia, opäť sme v období, kedy naše vystúpenia pre Vás, nemôžeme realizovať spoločne s Vami tak, ako sme zvyknutí. Ale to nevadí, my už spôsob , ako sa k Vám dostať predsa máme :) Prosím rodičov novoprijatých detí, aby si na sociálnej sieti Facebook vyhľadali skupinu : Rodičia, deti a panie...

Výsledky volieb

17.09.2020 16:05
Kandidáti do Rady rodičov: Hríbová Mária - 13 hlasov Korečko Július - 13 hlasov Ing. Krištof Peter - 10 hlasov --------------------------------------- p. Hríbová Mária sa vzdala predsedníctva v prospech p. Júliusa Korečku     Kandidáti do Rady školy: RnDr. Vranec Peter - 11...

POĎAKOVANIE za sponzorský dar

14.09.2020 13:00
Riaditeľstvo MŠ sa touto cestou chce poďakovať rodičom, ktorí venovali na účet ZRMŠ sponzorský dar vo výške 200,-€ Rešpektujeme prosbu rodičov a ich meno ponechávame v anonymite. Ďakujeme

POPLATOK DO FONDU ZRMŠ

14.09.2020 12:56
Vážení rodičia Aj v tomto školskom roku ponechávame poplatok do fondu ZRMŠ vo výške 40,- € na polrok za 1 dieťa Z polatku sú hradené všeky podujatia a doprava, ako aj balíčky pre deti na Mikuláša, MDD. Poplatok prosíme uhradiť do konca septembra na účet ZRMŠ. Číslo účtu je na stránke...

Rúška v materskej škole

27.08.2020 12:05
Deti budú mať v skrinke v igelitovom vrecúšku uložené jednorázové rúško pre prípad potreby / náhle zhoršenie zdravotného stavu, počas pobytu v MŠ/

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 02.09.2020

27.08.2020 09:49
Prevádzka materskej školy bude v čase od 6,30 hod.  do 16,30 hod.

Manuál pre materské školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021

27.08.2020 09:19
Dokumenty boli aktualizované dňa 26. augusta 2020. Žiadam rodičov, aby vo vlastnom záujme venovali pozornosť všetkým nariadeniam, pretože ich budeme striktne dodržiavať. priebeh šk.roka.pdf (919183) semafór pre MŠ.pdf (436583) info 1.jpg (760038) info 2.jpg (790865) info 3.jpg (847564) info...

ZMENY V PREVÁDZKOVOM PORIADKU V ČASE KRÍZOVEJ SITUÁCIE KORONA VÍRUSU

26.05.2020 07:57
1. PREVÁDZKOVÁ DOBA V MŠ     Prevádzka Materskej školy Hečkova 13, bude zabezpečená v čase od 7,00hod. do 16,00 hod. 2. VSTUP DO PRIESTOROV MATERSKEJ ŠKOLY     Dieťa do materskej školy privádza len osoba žijúca v jednej domácnosti s dieťaťom!     ...

Noví členovia Rady rodičov

24.05.2019 12:54
Dňa 23.05.2019 sa konalo ZRMŠ, na ktorom si prítomní rodičia volili nových členov Rady rodičov Noví členovia preberú funkcie od 01.09.2019 Predseda RR: JUDr. Juraj Langer Podpredseda: MUDr. Zuzana Štefániková Hospodárska správa - financie: Lucia Minčáková Členovia : Mgr. Dorotka...

Úhrada poplatku ZRMŠ

11.01.2019 08:09
Prosíme rodičov, aby do 30.10.2019 uhradili dobrovoľný príspevok do fondu ZRMŠ za I.polrok Suma: 40,-€ / dieťa Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 VS: 42104190   Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa , nie rodiča Ďakujeme

Ak neobmedzujete svoje deti, tak to nie je výchova!

14.11.2018 10:22
Vážení rodičia, Často sa stretávame s tvrdením, že dieťa má vychovávať materská škola, základná škola, atď.  Ale toto tvrdenie je mylné.  Dieťa vychováva predovšetkým rodina a teda rodičia. Veta, že Vaše dieťa sa doma takto nespráva, že doma také nie je, často len potláča negatívne...

Školský poriadok

17.09.2018 13:49
Vážení rodičia, Prosím Vás, aby ste si vo vlastnom záujme dôkladne naštudovali Školský poriadok, nakoľko je to záväzný dokument  MŠ. Je uložený v sekcii :  O škôlke - dokumenty - záväzné dokumenty Ďakujem

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

31.05.2018 10:39
Vážení rodičia Na základe zákona č.245/2008 Z.z Vydáva Riaditeľka materskej školy Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
1 | 2 >>