Oznamy

Divadielko Čert a Káča

09.11.2018 12:37
Prosíme rodičov, aby 15.11.2018 priviedli deti do MŠ najneskôr do 7,30 hod. Ďakujeme

Mikuláš s UsmievAnkou

09.11.2018 12:33
Dňa 06.12.2018 o 15,00 sa v Kultúrnom dome v Barci stretneme s Mikulášom , UsmievAnkou a možno bude aj prekvapenie na záver. Formu presunu do KD si dohodneme priebežne,  podľa počasia

Vianočné dielne

09.11.2018 12:31
Dňa 10.12.2018 o 15,30 sa v priestoroch MŠ uskutočnia tradičné Vianočné tvorivé dielne. Rodičov prosíme, aby zabezpečili rôzny kreatívny materiál z ktorého budú spoločne s deťmi vytvárať vianočné ozdoby. Ďakujeme

Vianočná besiedka

09.11.2018 12:18
Vážení rodičia, Dňa 18.12.2018 sa o 16,00 hod. uskutoční v Kultúrnom dome v Barci Vianočná besiedka Program: Vianočná besiedka / kultúrne pásmo Vaších detí / Vianočný bazár  hračiek / prosíme rodičov, aby nosili hračky , ktoré venujú do detského bazára do MŠ / ,  výťažok z bazára bude...

Návšteva bábkového divadla

26.10.2018 13:34
Dňa 15.11.2018 sa deti zúčastnia predstavenia Čert a Káča v bábkovom divadle, príchod do MŠ najneskôr do 7,30 hod. Odchod do BD je o 8,30 Vstupné: 2,-€ osoba Doprava 1,20€ osoba Poplatky budú hradené z fondu ZRMŠ  

POĎAKOVANIE p. starostovi mestskej časti Barca Františkovi Krištofovi

24.10.2018 09:33
Materská škola touto cestou ďakuje pánovi starostovi Františkovi Krištofovi za finančný príspevok vo výške 100,- €  

www.domestospreskoly.sk

28.09.2018 13:51
Vážení rodičia, Materská škola sa zapojila do projektu Domestos pre školy. Nakoľko budeme potrebovať aj vašu spoluúčasť, prikladám link, kde sa môžete oboznámiť s plným znením a podmienkami tohto projektu www.domestospreskoly.sk  

Školský poriadok

17.09.2018 13:49
Vážení rodičia, Prosím Vás, aby ste si vo vlastnom záujme dôkladne naštudovali Školský poriadok, nakoľko je to záväzný dokument  MŠ. Je uložený v sekcii :  O škôlke - dokumenty - záväzné dokumenty Ďakujem

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

31.05.2018 10:39
Vážení rodičia Na základe zákona č.245/2008 Z.z Vydáva Riaditeľka materskej školy Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu

Dobrovoľný príspevok ZRMŠ

24.01.2017 10:14
Dobrovoľný príspevok ZRMŠ na 1 dieťa predstavuje €8,-/mes. = €40,- polročne (za 5mes.) + 4,50 € na hygienické potreby na I.polrok   Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 ,VS: 42104190 (IČO ZRMŠ) Správa pre príjimateľa: ZRMS + meno a priezvisko žiaka +...

Faktúry a objednávky v ŠJ

19.01.2017 10:55
Všetky faktúry a objednávky týkajúce sa prevádzky ŠJ pri MŠ Hečkova 13 sú evidované na stránke: www. e-skoly.sk Zároveň sa na tejto stránke nachádza jedálny lístok našej prevádzky.  

Voľby do Rady školy_zástupcovia rodičov

16.03.2016 16:00
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle  vyhlášky  č. 291/2004 Z. z. dňa 14.3.2016 sa konali voľby do Rady školy – zástupcovia rodičov, z dôvodu ukončenia funkčného obdobia Rady školy.  V priestoroch...

Adaptačný program - Smelé detičky

20.01.2016 08:00
Naša MŠ ponúka projekt "Smelé detičky", ktorého cieľom bude postupná adaptácia novoprijatých detí na predškolské zariadenie v prítomnosti rodiča, ktorá trvá približne 4-6 týždňov. Viac sa dozviete nižšie v "adaptačnom programe", ktorý nájdete v v rubrike "O škôlke - dokumenty" Bc. Miriam...