ZRMŠ pre IV triedu

27.04.2022 12:13

Vážení rodičia

z dôvodu internej potreby sa uskutoční ZRMŠ , ale iba pre rodičov detí IV.triedy

Dňa : 03.05.2022

v čase: od 15,30 hod

Vaša prítomnosť je dôležitá