ZRMŠ pre IV.triedu

08.03.2019 08:50

Dňa 26.03.2019 o 16,00 hod. sa uskutoční informatívne ZRMŠ pre predškolákov. Na ZRMŠ budú prítomní : p. učiteľka zo ZŠ Abovská, p. psychologička z CPPP.

Účasť rodičov je potrebná. Máte priestor na získanie všetkých potrebných informácií o zápise do ZŠ