ZRMŠ - celoškolské

06.09.2021 10:33

Vážení rodičia,

dňa 13.09.2021 o 16,00 sa uskutoční úvodné ZRMŠ v priestoroch školského dvora.

Vaša účasť je dôležitá. Chcem Vás upozorniť, že vzhľadom na pandemickú situáciu sa ZRMŠ môže zúčastniť LEN 1 rodič 

Program:

1. Otvorenie ZRMŠ

2. Kolektív MŠ, členovia ZRMŠ a Rady školy

3. Organizačné pokyny

4. Plán práce

5. Rôzne