Dôležitý oznam pre rodičov predškolákov- POZOR ZMENA V SPOSOBE INFO

13.03.2020 14:27

Vážení rodičia

Vzhľadom na vydané pokyny s možnosťou home office aj CPPP nariadilo svojim zamestnancom túto formu. Preto už nie je možné získať info o výsledkoch depistáže telefonicky, ale iba cez e mailovú komunikáciu

pinkova.centrum@gmail.com

do emailu napísať meno a priezvisko dieťaťa, materskú školu, ktorú navštevuje