ZMENY V PREVÁDZKOVOM PORIADKU V ČASE KRÍZOVEJ SITUÁCIE KORONA VÍRUSU

26.05.2020 07:57

1. PREVÁDZKOVÁ DOBA V MŠ

    Prevádzka Materskej školy Hečkova 13, bude zabezpečená v čase od 7,00hod. do 17,00 hod.

2. VSTUP DO PRIESTOROV MATERSKEJ ŠKOLY

    Dieťa do materskej školy privádza len osoba žijúca v jednej domácnosti s dieťaťom!

     V čase príchodu do materskej školy od 7,00 do 8,00 hod. bude prebiehať odovzdávanie detí podľa nasledovných pokynov: rodičom budú sprístupnené dva vchody. Vstup bude zabezpečený cez hlavný vchod do MŠ, východ bude zabezpečený cez bočný vchod do MŠ.Do priestorov budú vstupovať rodičia a deti po dezinfekcii rúk a s rúškom na prekrytie tváre v rozostupoch a to tak, že v jednotlivých oddeleniach budú môcť byť prítomní naraz len dvaja rodičia s deťmi pri dodržaní 1,5m odstupov. V šatni sa môžu zdržať max. 10 min na nevyhnutné úkony spojené s prezliekaním detí. Dieťa do triedy vstupuje bez rúška a jedno náhradne rúško si tiež ponechajú v skrinke. Následne pristúpia s dieťaťom k dverám triedy a podrobia dieťa rannému filtru. 

     Pri poobedňajšom preberaní dieťaťa, musia rodičia dodržiavať taktiež povinné rozostupy,do objektu vstupovať po predošlej dezinfekcii rúk a v maximálnom počte 2 dospelé osoby na jedno oddelenie. 

    Dieťa môže prevziať IBA dospelá osoba žijúca v spoločnej domácnosti s dieťaťom, prípadne         súrodenec starší než 12 rokov!   

3.RANNÝ FILTER

     Rodičia učiteľke odovzdajú podpísanú Prílohu č.6 Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu, Prílohu č.2 Vyhlásenie,  následne učiteľka odmeria dieťaťu telesnú teplotu, skontroluje povrch tela a vylúči prítomnosť kašľa, sopľov, alebo iných prejavov ochorenia.  Po prevzatí dieťaťa od zákonného zástupcu, alebo inej osoby žijúcej v jednej domácnosti s dieťaťom, dieťa vykoná dezinfekciu rúk umytím s dezinfekčným mydlom.

4.DEZINFEKCIA RÚK, VÝMENA POSTEĽNEJ BIELIZNE, UTERÁKOV

    Dezinfekciu rúk zabezpečí materská škola antibakteriálnym mydlom v každom sociálnom zariadení pre deti . Pri vstupe bude osadený a denne doplnený stojan dezinfekčným roztokom na dezinfekciu rúk pred vstupom do objektu materskej školy. Deti budú využívať plátenné uteráky, ktoré si budú vymieňať 2x v týždni / utorok, štvrtok /.Výmena posteľnej bielizne bude prebiehať 1x v týždni, vždy v piatok.  Rodičia prevezmú komplet posteľnú bielizeň aj s vankúšom a perinou tak, ako doposiaľ.

ZAKAZUJE SA NOSIŤ DO MATERSKEJ ŠKOLY: akékoľvek predmety z domáceho prostredia

/ hračky, omaľovánky, jedlo, nápoje............/

Žiadame rodičov o maximálnu súčinnosť, pretože prevádzka materskej školy prebieha v mimoriadnej situácii za sprísnených pravidiel a akékoľvek vedomé zatajovanie informácii o zdravotnom stave Vašich rodnných príslušníkov môže viesť k opätovnému zatvoreniu materskej školy.