Záujem o MŠ v čase vianočných prázdnin

06.10.2023 10:59

Žiadam rodičov, ktorí budú potrebovať náhradnú MŠ v čase od 27.12.2023 do 05.01.2024 , aby túto skutočnosť nahlásili v kmeňovej triede dieťaťa. Žiadam vás, aby ste potrebu MŠ dôkladne zvážili, pretože nahlásenie bude záväzné

Náhradná MŠ bude na ul. Smetanová