Zátvor MŠ počas letných prázdnin

24.05.2019 12:49

Zátvor MŠ v čase letných prázdnin je v termíne od 01.07.2019 do 26.07.2019

Počas zátvoru je náhradnou materskou školou: MŠ Oštepová

MŠ bude opäť v prevádzke od 29.07.2019  do 30.08.2019

Žiadame rodičov, aby v prípade záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ v čase prázdnin zapísali dieťa do tabuliek, ktoré sú vyvesené na hlavnej nástenke a to do 15.06.2019

Ďakujeme