Zápis do ZŠ

10.03.2020 12:40

Vážení rodičia

Vzhľadom na súčasnú situáciu s priebehom Koronavírusu na území SR sme po rozhovore s pedagógom ZŠ pristúpili ku zrušeniu informativného ZRMŠ ohľadne informácii k zápisu detí. Všetky potrebné informácie o dátume, čase a priebehu konania zápisu dieťaťa na ZŠ nájdete na web.stránke ZŠ Abovská