Výsledky volieb

17.09.2020 16:05

Kandidáti do Rady rodičov:

Hríbová Mária - 13 hlasov

Korečko Július - 13 hlasov

Ing. Krištof Peter - 10 hlasov

---------------------------------------

p. Hríbová Mária sa vzdala predsedníctva v prospech p. Júliusa Korečku

 

 

Kandidáti do Rady školy:

RnDr. Vranec Peter - 11 hlasov

Fričovská Lucia - 20 hlasov

Iľaš Peter  - 15 hlasov

Minčáková Lucia - 18 hlasov

Čerňan Zdenko - 7 hlasov

----------------------------------------------------

Do Rady školy za rodičov sú zvolené p. Minčáková Lucia a p. Fričovská Lucia

 

Bývalým členom Rady školy p. Vrancovi a p. Iľašovi ďakujeme za spoluprácu

Predsedovi rady rodičov p. JUDr. Langerovi taktiež ďakujeme za spoluprácu

 

Novo zvoleným členom blahoželáme a veríme, že budeme spoločne rozvíjať progres našej a vašej MŠ