Výlet na Čičky

20.06.2016 09:00

Dňa 20.06. (v pondelok) sa uskutočnil pre našich škôlkarov výlet na ČIČKY. Obed bol zabezpečený - potrebné uhradiť €4,- učiteľke/1dieťa.
Školská jedáleň nebola v ten deň v prevádzke. Plavecký bol kvôli výletu zrušený.

fotky si môžete pozrieť vo "fotogalérii"