Výlet na Alpínku náhradný termín

10.05.2023 13:17

Vážení rodičia

dňa 25.05.2023 sa uskutoční celodenný výlet na Alpínku

Všetky náklady budú hradené z príspevkov rodičov.

Odchod bude o 8,45 autobusom do Čermeľa

Čermeľ - Alpínka 9,30 vláčikom

Alpínka od 10,00 do 11,00 program v 4 centrách s animátormi

Alpínka -  Barca - autobus 11,30

Príchod cca 12,00

Rodičia, ktorí poplatok neuhradili budú oboznámení s výškou nákladov na dieťa

Prosím rodičov, aby deťom zabezpečili  : suché pečivo, fľašu s čistou vodou.

Obed a olovrant zabezpečí ŠKJ.

Zároveň deti vhodne odieť a obuť, natrieť krémom , naniesť repelent.

PRÍCHOD DETÍ do 7,30 hod

Nedávať žiadne čokolády, cukriky, peniaze......