Vyhlásenie zákonného zástupcu NOVELIZOVANIE

30.10.2020 09:41

Prosím rodičov, aby od pondelka po príchode dieťaťa do MŠ predložili toto tlačivo. 

O prevádzke MŠ Vás budem informovať v nedeľu vo večerných hodinách . / všetko závisí od výsledkov testov zamestnancov MŠ /

Zároveň Vás prosím, aby ste v prípade, že bude nariadená kontrola Certifikátov o absolvovaní testov COVID 19 tieto predložili k nahliadnutiu pri príchode dieťaťa do MŠ. / akceptované budú len originály certifikátov/

Prajem Vám pekný víkend a najmä , len pozitívne správy o "negatívnych testoch"

vyhlásenie zákonného zástupcu od 16.11.2020.pdf (429424)