vyhlasenie-o-poukazani-dane za rok 2021 - 2%.pdf (130214)

09.02.2022 10:53

Vážení rodičia,

obraciame sa na Vás s prosbou poukázania 2% z dane z príjmu za rok 2021 v prospech detí našej Materskej školy

Tlačivo sa nachádza v sekcii - O škôlke - Dokumenty

Ďakujeme