Voľby do Rady školy - výsledky

26.09.2019 14:03

Vážení rodičia

Dňa 23.09.2019 sa konali doplňujúce voľby do Rady školy.

Voľby sa uskutočnli v priestorch MŠ Hečkova 13 v čase od 15,00 do 16,45

Počet voličov: 57

Počet zúčastnených:40

Počet platných hlasovacích lístkov:39

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1

Volebná komisia: p.Rendošová Františka - predseda VK

                            p. Matisová Jana - člen

Za člena Rady školy z rodičov bol zvolený počtom hlasov 11 -p. Iľaš Peter

 

  Kandidáti na členov rady školy počet hlasov
1. Kemény Stanislava 3 hlasy
2. Sukovská Mária 5 hlasov
3. Jenčíková Natália 9 hlasov
4. Korečko Július 5 hlasov
5.

Iľaš Peter

11 hlasov

6. Čerňan Zdenko 6 hlasov