Úhrada poplatku ZRMŠ

11.01.2019 08:09

Prosíme rodičov, aby do 30.10.2019 uhradili dobrovoľný príspevok do fondu ZRMŠ za I.polrok

Suma: 40,-€ / dieťa

Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662

VS: 42104190 

 Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa , nie rodiča

Ďakujeme