školský poriadok

11.11.2020 10:55

Vážení rodičia

Prosím Vás ,aby ste sa oboznámili s obsahom školského poriadku pre šk.rok 2020/2021, ktorý je zverejnený na web.stránke v sekcii záväzné dokumenty.