Školský poriadok

28.09.2021 10:52

Vážení rodičia

v sekcii :  O škôlke - záväzné dokumenty je zverejnený prerokovaný a schválený Školský poriadok

Žiadam Vás, aby ste sa s obsahom oboznamili.

Ďakujem