Škola v prírode_Gerlachov

22.04.2016 16:00
V dňoch od 18.-22.04.2016 sa deti z našej materskej školy zúčastnili pobytu "Škola v prírode" v prekrásnom prostredí Tatier, hotel Hubert v Gerlachove.
Počas 5.dní sa zapájali do rôznych športových, turistických, ale aj spoločensko -kultúrnych akcií.
Navštívili Prírodovedné múzeum v Tatranskej Lomnici, prešli sa okolím Tatranskej Polianky, zvládli turistickú vychádzku celým Štrbským plesom.
V okolí hotela každý deň športovali, súťažili, snažili sa prijať prehru i oceniť víťazov.
Videli zvieratká v mini ZOO, ktoré nevidia každý deň. Povozili sa na poníkovi z čoho mali veľkú radosť.
Spoločne oslávili 6 narodeniny kamarátky Sofie, ktorej každé dieťa venovalo vlastnoručne nakreslený obrázok, zúčastnili sa narodeninovej diskotéky.
Týždňový pobyt otestoval ich schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam a ostať bez rodičov. Tento "test odvahy" zvládli na jedničku s hviezdičkou. Nebol žiaden smútok a slzička padla len v prvú noc.
Za príkladnú 24 hodinovú starostlivosť patrí veľká vďaka aj pani učiteľke Kamile Boldižárovej a mamičke zdravotníčke Františke Kišeľovej
Spoločne sme sa stali na týždeň mamkami 14 detí.
Fotky z pobytu si môžete prezrieť vo fotoalbume materskej školy.
Veríme, že tento pobyt sa v budúcnosti zopakuje a na miesta, ktoré sme ešte nestihli navštíviť sa vrátime.
Bc. Miriam Kantorová