Rozlúčka s predškolákmi

27.06.2018 09:53

Milé deti, milí rodičia!
Dnešná slávnosť je súčasne aj rozlúčka s materskou školou, v ktorej sme spoločne strávili veľa pekných chvíľ. Prežili sme spolu krásne obdobie, plné hier, zábav, radosti a pohody.

Po prázdninách vkročíte po prvýkrát do „veľkej“ školy, stanú sa z vás žiaci, ktorí si budú musieť plniť svoje školské povinnosti. Naučíte sa čítať, písať, počítať. Rozprávkové knihy, ktoré ste doteraz poznali iba z rozprávania a čítania dospelých, vám otvoria svoje skryté tajomstvá. Čaká vás nová pani učiteľka, ktorá sa na vás už teraz teší. Čakajú vás noví kamaráti, s ktorými v škole prežijete nezabudnuteľné chvíle.

Dnes sa s vami lúčim, deti, za všetkých, ktorí vás tu mali radi.

Verím, že si občas spomeniete na chvíle, ktoré ste tu zažili ,ale i na pani učiteľky, tety upratovačky, či kuchárky s ktorými ste sa tu stretávali.


Želám vám, aby  ste počas prázdnin nazbierali veľa síl a , aby ste do školy vykročili s úsmevom a radosťou.

Aj s vami milí rodičia sa dnes lúčime, dovoľte mi, aby som sa vám poďakovala za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste sa rozhodli priviesť vaše deti práve do tejto materskej školy. Verím, že sme vaše očakávania naplnili a , že sme vaše  deti dokázali zodpovedne pripraviť na ďalšiu cestu za poznávaním.  Zároveň mi dovoľte, aby som sa vám poďakovala za spoluprácu a ochotu podieľať sa na chode  našej materskej školy.

A na záver Vám Želám veľa trpezlivosti a pozitívnej energie vo chvíľach, ktoré budete tráviť pri plnení si školských povinností vašich detí.

 

Bc. Miriam Kantorová

Riaditeľka MŠ