Prevencia ochrany zdravia pred PEDIKULÓZOU

10.02.2022 10:51
Usmernenie pre prípad šírenia vši detskej hlavovej (Pediculus capitis)
v zariadeniach pre deti a mládež

 


DIAGNOSTIKA

Dôležitá je dôkladná prehliadka vlasov, hlavne časť hlavy za ušnými lalokmi a v zátylku. Jediným spoľahlivým dôkazom zavšivenia je nájdenie živých lezúcich vší.

PRENOS
 • Voš detská sa šíri hlavne:
 • pri priamom kontakte, najmä v kolektívoch ako je rodina, školské zariadenia, pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre,
 • prostredníctvom rôznych predmetov, napr. hrebeňov, pokrývok hláv, uterákov, šálov, odevov, ak sa napr. voš dostane na golier odevu, je možný prenos na iné ošatenie v šatniach.
PREVENTÍVNE OPATRENIA
 • Povinnosti školského zariadenia:
 • Zabezpečiť izoláciu žiaka (dieťaťa) podozrivého z prenosného parazitárneho ochorenia od ostatných detí a zabezpečiť nad ním dozor
 • Zabezpečiť okamžitú informovanosť zákonného zástupcu žiaka (dieťaťa) a až do ich príchodu zabezpečiť izoláciu žiaka (dieťaťa) podozrivého z prenosného parazitárneho ochorenia od ostatných detí a zabezpečiť nad ním dozor
 • Zabezpečiť informovanosť všetkých rodičov detí navštevujúcich príslušné školské zariadenie o výskyte vši hlavovej v školskom zariadení a o nutnosti vykonania prevencie výskytu vši hlavovej dezinsekčným prostriedkom u všetkých detí v zariadení bez ohľadu na to, či sa výskyt vši hlavovej u dieťaťa vyskytol, alebo nie

 • Povinnosti rodičov:
 • Zodpovednosť za dodržovanie hygienických zásad v rodine, dodržiavanie osobnej hygieny vrátane:
  • častá výmena osobnej a posteľnej bielizne
  • pranie bielizne pri vysokých teplotách
  • pranie a dezinsekcia čiapok, šatiek, šálov, hrebeňov
 • pravidelné prehliadky vlasov detí
 • poslať dieťa do detského kolektívneho zariadenia bez vší a hníd
 • informovať detské kolektívne zariadenie o výskyte vší u svojho dieťaťa za účelom zabezpečenia opatrení aj v kolektívnom zariadení
 
 

REPRESÍVNE OPATRENIA

Dezinsekciu je potrebné vykonať v rovnakom čase v celom kolektíve, v ktorom bol výskyt vší zistený, t.j.

 • v rodine
 • v skupine MŠ
 • v školskej triede

Ak sa dezinsekcia nevykoná v rovnakom čase v celom kolektíve, vrátane zdravých členov rodiny a kolektívu triedy, potom je neúčinná a dochádza k ďalšiemu šíreniu vši hlavovej!

Dezinsekcia sa vykonáva dezinsekčnými prostriedkami (šampón, spray) dostupnými na trhu presne podľa návodu ich použitia vrátane doporučeného opakovaného použitia a rešpektovania veku dieťaťa, v ktorom je možné príslušný výrobok aplikovať.
Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu v danom ohnisku nákazy vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách na vlasy, hračkách, na bielizni a na ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku. Doporučený postup:

 • osobnú a posteľnú bielizeň vyprať pri vysokých teplotách, resp. vyvariť a vystaviť slnečnému žiareniu, vyžehliť
 • postieľky, matrace a žinenky používané v materskej škole a v škole postriekať prípravkom na lezúci hmyz, miestnosti dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a minimálne 3-4 dni nepoužívať,
 • predmety, ktoré prichádzajú do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefy) ošetriť prípravkom na lezúci hmyz a pravidelne ich čistiť detergentnými prostriedkami
 • každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň), čiapky, šatky a musí sa zabrániť ich vzájomnému používaniu!
vos3 (17K)
 

 

Vši a hnidy (zárodky vší) sú prenosné z človeka na človeka a zavšivavenie sa podľa 10. Medzinárodnej klasifikácie chorôb považuje za ochorenie. Všami napadnuté dieťa teda prekonáva prenosné ochorenie a dieťa s prenosným ochorením sa musí liečiť a nesmie navštevovať kolektívne zariadenie.