Prevádzka počas prázdnin

18.06.2020 10:48

Oznamujeme Vám, že prevádzka materskej školy bude prerušená od 03.08-21.08.2020. Záujem o náhradnú MŠ Oštepová prosím hlásiť u triednej učiteľky.