Záväzný záujem o Predplaveckú prípravu

21.01.2019 12:20

Vážení rodičia

  Od 20.05.2019 do 31.05.2019 v čase  9,00 hod. - 9,40 hod. sa uskutoční predplavecká príprava na Mestskej plavárni v Košiciach

Cena kurzu je 54,-€ s dopravou / hradia si rodičia individuálne

V prípade záujmu , žiadame o záväzné nahlásenie dieťaťa.

Jedná sa o deti z III. a IV. triedy. 

Max. poče detí je 16 / v prípade veľkého záujmu, uprednostnené budú deti zo IV. triedy