POZOR - úprava prevádzkovej doby

21.03.2022 11:32

Na základe žiadosti viacerých rodičov, sme pristúpili k zmene prevádzky materskej školy

Materská škola bude v prevádzke od 6,30 hod do 16,30 hod od 28.03.2022