DOPLNENÉ USMERNENIE O KAPACITNÝCH MOŽNOSTIACH MŠ , USMERNENIE

10.06.2020 09:07

Na základe uvoľnenia opatrení v súvislosti s COVID 19 materská škola otvára  jednu triedu s kapacitou 16 detí. Z dôvodu, že zamestnanci MŠ patria do rizikovej skupiny, nie je možné vyhovieť všetkým rodičom v prípade záujmu o nástup dieťaťa do MŠ. Prosím zvážte neodkladnú starostlivosť o Vaše dieťa v materskej škole. V prípade záujmu umiestniť dieťa Vás prosím , aby ste tento nahlásili telefonicky, priamo RŠ na mob.č.0907900103

Riaditeľka MŠ si vyhradzuje právo rozhodnúť o prijatí dieťaťa do MŠ v prípade, že záujem zo strany rodičov bude prevyšovať kapacitné možnosti v súčasnom období

Za porozumenie Vám ďakujem

Bc. Miriam Kantorová

Rozhodnutie MŠ SR.pdf (341641)

V pondelok žiadame rodičov, aby priniesli aj tlačivo Výhlasenie o bezinfekčnosti dieťaťa

vyhlásenie rodiča.docx (13,6 kB)