POPLATOK DO FONDU ZRMŠ

14.09.2020 12:56

Vážení rodičia

Aj v tomto školskom roku ponechávame poplatok do fondu ZRMŠ vo výške 40,- € na polrok za 1 dieťa

Z polatku sú hradené všeky podujatia a doprava, ako aj balíčky pre deti na Mikuláša, MDD.

Poplatok prosíme uhradiť do konca septembra na účet ZRMŠ. Číslo účtu je na stránke MŠ. 

NEUHRÁDZAŤ  NA ÚČET MŠ, kde uhrádzate školné !!!

Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662

VS: 42104190 (IČO ZRMŠ)

Správa pre príjimateľa: ZRMS + meno a priezvisko  dieťaťa+ triedaViac tu: https://www.msbarca.sk/poplatky-zrms/