Podpora ochrany detí pred násilím

06.04.2021 10:17

Dovoľujeme si sprostredkovať Vám  žiadosť ÚPSVaR Košice, koordinátorky ochrany detí pred násilím

Brožúra-k-manuálu.pdf (430474)
Linky-pomoci.pdf (435086)
Manuál-pre-identifikáciu-syndrómu-CAN-pre-subjekty-participujúce-na-ODPN.pdf (1387358)
Zastavme-násilie-aj-v-čase-izolácie.pdf (1493692)