Podmienky čerpania dotácie na stravu

30.03.2023 13:04

Podmienky čerpania dotácie v tej forme ako je teraz, od 01.05.2023 končia. Od 01.05.2023 majú všetky deti v poslednom ročníku MŠ (prípravkári) a žiaci v ZŠ,  na základe  podania uvedenej  Žiadosti,  nárok  na dotáciu na obed bez toho, aby prišli rodičia o daňový bonus. Rodič teda dostane aj daňový bonus, aj dotáciu na obed. Pre deti v MŠ – 2 – 5 ročné ostáva iba možnosť čerpania dotácie  z titulu hmotnej núdze a životného minima.

Návratky prosíme odovzdať do 03.04.2023. 

Informácia k dotáciam na stravu_01-05-2023 (1).docx (53748)
Návratka- rodič (1).docx (33045)