POĎAKOVANIE

23.01.2018 10:45

Ďakujeme mamičkám, ktoré sa postarali o občerstvenie pre deti počas dnešného Karnevalového dopoludnia