POĎAKOVANIE

09.05.2018 15:12

Riaditeľstvo materskej školy touto cestou vyjadruje poďakovanie rodičom, ktorí sa podieľali na priebehu a zabezpečení brigády:

Za pomoc a spoluprácu pri výsadbe, výkopových prácach, maľovaní, kosení  atď.

 1. P. Fričovský
 2. P. Vinarčík
 3. P. Onda
 4. P. Langer
 5. P. Vranec, p. Vranecová
 6. P. Štefánik
 7. P. Sukovská
 8. P. Mihok
 9. P. Kováč
 10. P. Leško
 11. P. Kolesár

 

Rodičom za priesady do vyvýšených záhonov

 1. P. Zacharová
 2. P. Bakšiová

 

Rodičom za zabezpečenie občerstvena:

p. Katuščáková, p. Iľašová, p. Zacharová, p. Čižmárová, p. Rožnovjaková, p. Sukovská