Plenárne ZRMŠ

02.09.2019 10:38

Vážení rodičia

Dňa 09.09.2019 / pondelok / o 16,00 sa uskutoční plenárne Združenie rodičov materskej školy

Program:

1. Rada rodičov - predstavenie členov

2. Voľba člena do Rady školy - doplnenie 1 rodiča

3. odsúhlasenie príspevku na ZRMŠ - financovanie mimoškolských aktivít

4.  Predstavenie pracovníkov materskej školy

5. Zámer na školský rok  2019/2020

6. Rôzne

 

Účasť rodičov je dôležitá, v opačnom prípade sa všetky odsúhlasené body pokladajú záväzné aj pre nezúčastnených rodičov