Plavecký výcvik

27.06.2016 08:00

Plavecký výcvik pre našich škôlkarov, ktorý začal prebiehať 9.5.2016 vďaka ochote a ústretovosti Mgr. Igorovi  Sidorovi poskytnúť našim deťom priestory a bazén Súkromnej športovej MŠ na Alejovej ul. č.2, v Košiciach spolu s trénermi a časom stráveným s našimi deťmi úplne zdarma trval do konca júna 2016 (každý pondelok a piatok), okrem 3 dní keď bol z dôvodu fotenia, výletu na Čičky a dňa športu zrušený! 

Veľmi pekne Mgr. Sidorovi  v mene všetkých rodičov našich plavcov ďakujeme!

Taktiež ďakujeme našim učiteľkách MŠ za ochotu a čas dozerať na naše deti!